Lånebegrepp

Det finns mängder av begrepp när det kommer till lån och krediter som bankerna använder. Dessa bör man känna till för att kunna förstå alla villkor för ett lån.


Amortering
Den del av månadskostnaden som sänker din skuld.

Avbetalningsplan
Planen för hur och när ditt lån ska betalas. Det är avbetalningsplanen som avgör din månadskostnad.

Annuitet
Amortering + ränta, alltså den totala månadskostnaden.

Anskaffningsvärde
Värdet på t.ex ett hus vid det datum som köpet inträffat och lånet lagts upp.

Autogiro
Månadskostnaden dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du slipper få räkning och e.v aviavgifter.

Bankdag
Helgfria vardagar då bankerna har öppet.

Banksekretess
Bankernas benämning av tystnadsplikt mot kunden.

Betalningsanmärkning
Betalningsanmärkning får man när man inte betalar sitt lån i tid och när skulden går till Kronofogden. Betalningsanmärkningen finns registrerad i tre år.

Betalningsföreläggande
Långivaren ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden för att de ska ta över din skuld.

Betalningspåminnelse
Det första som sker då du inte betalar i tid. En påminnelse skickas till dig och du får vanligtvis extra dröjsmålsränta.

Bindningstid
Den tid som t.ex din ränta är bunden.

Blancolån
Ett lån utan krav på säkerhet. T.ex ett privatlån.

Bolånekalkyl
En kalkyl som görs inför lånelöfte, för att banken ska se hur stora skulder din ekonomi klarar.

Borgensman
En person som går i god för dig och ditt lån. Om du inte kan betala så krävs borgensmannen på pengar.

Borgenär
Är den som som lånar ut pengar till dig, t.ex en bank eller ett kreditbolag. Även kallad långivare.

Bottenlån
Ett bolån är bottenlånet, även kallat hypotekslån.

Budget
En sammanställning av din ekonomi där man ställer dina inkomster i relation till dina utgifter.

Dröjsmålsavgift
En avgift som tas ut om du inte betalar din månadskostnad i tid.

Fullmakt
En fullmakt är ett skriftligt godkännande om att du får agera i annans namn.

Forbrukslån
En typ av Norska banklån. Den svenska motsvarigheten till ett forbrukslån är ett privatlån.  Forbrukslån kan dock vara större än privatlån normalt är.

Förfallodag
Den dag som månadskostnaden senast ska vara betald.

Förtidslösa lån
När du löser din skuld innan löptiden är slut.

Gäldenär
Den som lånar pengar är gäldenär, alltså motsatsen till borgenär.

Hypotekslån
Enkelt kallat lån med säkerhet.

Kontantinsats
Det belopp som du måste betala kontakt vid köp av fastighet eller fordon. Oftast 15-20% av den totala köpeskillingen.

Kreditupplysning
Uppgifter som hämtas om din ekonomi och betalningshistorik hos upplysningsföretag.

Köpeskilling
Det totala priset för något du köper, t.ex en bil eller en bostad.

Löptid
Den totala tiden som du betalar lånet på.

Ränta
Kostnaden för ett lån, alltså det som banken tjänar på att låna ut pengar till dig.

Nominell ränta
Räntekostnaden utan avgifter.

Effektiv ränta
Den totala kostnaden inkl avgifter.

Skuldsanering
När en person får hjälp med att bli av med sina skulder.

Topplån
Ett lån som kan få för att kunna erlägga en kontantinsats. Oftast ett blancolån.

UC
Förkortning för Upplysningscentralen. UC är ej en förkortning för kreditupplysning.

Uppläggningsavgift
Kostnaden för bankens administrativa arbete vid uppläggning av lånet.

Utmätning
En sammanställning av dina tillgångar som t.ex görs av Kronofogden när du inte betalat din skuld.

Återbetalningsförmåga
En bedömning av din förmåga att kunna betala en viss skuld och månadskostnad.