Skulder och anmärkningar

SkuldfällaSkuld är ett ord som direkt är kopplat till ordet skyldighet. Att ha en skuld innebär alltså att man har en skyldighet mot någon. Om du lånar pengar så har du alltså en skyldighet mot långivaren som lånat ut pengarna, i detta fallet är det att du ska återbetala pengarna inom den tid som avtalats.

Om du skulle välja att ignorera denna skyldighet eller att du helt enkelt inte har möjligheten att uppfylla villkoren, så kan det så småningom leda till att du får betalningsanmärkningar. Kronofogden är den myndighet som utfärdar dessa betalningsanmärkningar och som driver in den skuld som du försatts i.

I värsta fall kan Kronofogden välja att ta värdesaker och tillgångar från dig för att lösa hela eller delar av skulden, t.ex värdesaker, bostad, fordon och annat av värde. De kan även tvinga din arbetsgivare att varje månad betala en del av din lön direkt till Kronofogden, tills dess att skulden är betald. Under tiden får du en lön av din arbetsgivare som motsvarar dagens satta existensminimum.

Bli fri från skuld

Om du har en skuld hos Kronofogden så kommer dina ansökningar inte att bli godkända hos någon långivare. Du bör även tänka dig för att inte skuldsätta dig ytterligare då det endast försvårar situationen ytterligare.

Kronofogden kan hjälpa dig med en återbetalningsplan där ni tillsammans kommer överens om hur mycket du ska betala på din skuld varje månad. Om ni inte kan komma överens eller om skulden är väldigt hög så är det vanligast att ovanstående tillämpas.

Ett bra tips är att du kontaktar en skuldrådgivare hos din kommun som hjälper dig att styra upp din ekonomi för att du ska bli skuldfri så snart som möjligt. De kan även hjälpa dig med tips och råd för hur du ska strukturera din ekonomi, för att inte försätta dig i samma sits igen när du blivit skuldfri.

Spärra dig från lån och krediter

Om du har svårt att hantera din ekonomi och om du har lätt för att ta krediter, så kan du spärra ditt personnummer hos de olika kreditupplysningsföretagen som finns. Om du sedan skulle ansöka om ett lån eller en kredit någonstans så blir du omedelbart nekad.

Det vanligaste och största upplysningsföretaget i Sverige är Upplysningscentralen som oftast kallas för UC. Förkortningen är något som de flesta misstar för att betyda kreditupplysning, men det stämmer alltså inte. UC är bara en av flera upplysningsföretag som utför kreditupplysningar vid lån, krediter, avbetalningar och abonnemang.