P2P-lån

Postat

p2p lån

P2P, som är en förkortning av peer to peer, är något som tidigare förknippades mest med en gråzon inom nedladdning av filmer och musik. Genom P2P-nätverk som Napster och Kazaa kunde privatpersoner dela upphovsrättsskyddat material mer eller mindre anonymt över nätet. Idag är dessa nätverk i princip borta, men peer to peer lever kvar i allra högsta grad. Idag är det emellertid finansiering, och särskilt i form av privatlån och smslån, som är i fokus. Genom P2P-lån kan lånen, enligt de aktörer som erbjuder långivning enligt detta koncept, bli betydligt billigare för låntagarna.

Du lånar av en annan privatperson

Peer to peer inom långivning handlar om att låntagaren lånar pengar av en privatperson som vill få avkastning på sitt sparkapital. Det finns alltså ingen internetbank som är motpart. Internetbankens uppgift är istället att administrera den plattform som möjliggör att långivare och låntagare kan mötas.

Till skillnad från P2P för exempelvis delning av filer, finns inom P2P-lån emellertid ingen direktkontakt mellan låntagare och långivare. En sådan hantering skulle för det första inte vara förenlig med den sekretess som båda parter vill säkra. För det andra skulle det vara mycket omständligt att exakt matcha långivarnas kapital med låntagarnas behov av lån.

Istället är upplägget så att långivarna, som är helt vanliga privatpersoner (vissa aktörer inom P2P-lån välkomnar emellertid även företag), gör överföringar till en slags pott av utlåningsbara medel. De väljer sedan att antingen låta plattformen matcha delar av saldot med låneansökningar eller leta upp anonymiserade låneansökningar för individuella investeringar. Den absoluta majoriteten väljer den automatiska matchningen, särskilt eftersom den ger en automatisk riskspridning.

Både för smslån och blancolån

P2P-lån har hittills framför allt inriktats mot blancolån på lite större belopp. Det är nämligen för dessa lån som de främsta fördelarna (se nedan) blir som störst. P2P för smslån på mindre summor är dock något som växer ganska snabbt. Det är samma princip som gäller för dessa lån. Det senaste året har det faktiskt också lanserats ett par tjänster för P2P inom företagslån. Även denna typ av lån bygger på idén att privatpersoner lånar ut sitt överskottskapital.

Låga transaktionskostnader

En stor fördel med konceptet med peer to peer-lån är att transaktionskostnaderna blir låga. Det beror på att matchningen sker automatiskt utan den mer omfattande handläggningen som hanteringen i en vanlig bank ger upphov till.

En annan fördel är att den premie som den aktör som tillhandahåller plattformen debiterar är ganska blygsam. Det innebär att långivaren får en högre avkastning totalt och därför kan sänka sitt avkastningskrav. Det gör samtidigt att låntagaren kan erbjudas en mer konkurrenskraftig ränta.

Ska du utnyttja P2P-lån?

Om du behöver ta ett blancolån eller smslån kan det vara en god idé att titta på utbudet av P2P-lån. Om du har en god ekonomi kan du nämligen ha goda chanser att få en lägre ränta än vad banker och nischbanker kan erbjuda dig. Du ska dock vara uppmärksam på att själva låneprocessen kan ta lite längre tid i anspråk. Anledningen till det är att matchningen normalt tar tid. Ett lån kan bara betalas ut när det är fullt finansierat av långivarna.

Vem bör då registrera sig som långivare? Typexemplet är personer som har en del sparkapital som han eller hon vill sätta i arbete på annat sätt än på sparkonton eller i aktier och fonder. P2P-lån kan vara ett enkelt sätt att skapa diversifiering i sparande och investeringar. Samtidigt blir avkastningen betydligt högre än vad som gäller för traditionellt sparande. Det gäller bara att komma ihåg att det finns en kreditrisk kopplad till utlåningen. Om en låntagare inte betalar kommer långivaren att förlora den del av lånet som han eller hon har investerat i.