Spelar regeringskrisen någon roll för din ekonomi?

Postat

Det har nog inte undgått någon att regeringen med Stefan Löfven i spetsen har haft ett par turbulenta veckor. Det är IT-skandalen hos myndigheten Transportstyrelsen som har skapat en politisk kris med avsatta ministrar och hot om en missförtroendeförklaring mot hela regeringen. De flesta politiska kriser ger effekter långt utanför den rent politiska sfären och framför allt till den allmänna ekonomin. Kriserna ger nämligen upphov till osäkerhet, och osäkerhet har aldrig varit gynnsamt för ekonomi. Hur är det då med den nuvarande prekära situationen i regeringen – kommer den att påverka din och min ekonomi?

Börsen och finansmarknaderna

När Stefan Löfven kom med sitt besked om att han hade ombildat regeringen genom att bland annat peta inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson svarade börsen med en axelryckning. Visst har börsen haft en svag utveckling den senaste tiden, men regeringskrisen är ingen direkt orsak till det. Det har inte hänt särskilt mycket på valuta- eller räntemarknaderna heller. Överlag har krisen haft endast mycket små effekter på ekonomin som helhet.

Politisk osäkerhet de kommande åren

Regeringskrisen, som uppkom i kölvattnet av att IT-skandalen hos Transportstyrelsen uppdagades, utgjorde en möjlighet för partiledarna för partierna i Alliansen samt Sverigedemokraterna (och delvis också Vänsterpartiet) att rikta kraftig kritik mot Stefan Löfvens regeringsbildning. Även om det verkar som att den akuta krisen snabbt kan ebba ut när riksdagen öppnar senare i höst innebär händelserna under slutet av juli att det finns en stor barriär mellan Alliansen och Sverigedemokraterna på ena sidan och regeringspartierna på andra sidan. Det kan försvåra arbetet i riksdagen till exempel när det gäller ekonomiska frågor. Riksdagen kan hamna i ett baklås som omöjliggör eller försenar planerade beslut och det är inget som gynnar Sverige eller svensk ekonomi.

Om det problematiska läget fortsätter in i 2018 och kanske också över valet i september 2018 finns risken att det uppstår stora osäkerheter kring vart landet är på väg. Det kan leda till att samhällsinvesteringar skjuts på framtiden, att företag inte vågar expandera och att medborgarna håller hårdare i plånboken. Om så sker kan den politiska krisen ge stora effekter på din och min ekonomi.