Vad är bitcoin – 5 frågor och svar

Postat

På senare tid har termen bitcoin figurerat flitigt i mediarapporteringen om sparande, lån och investeringar. Anledningen är att denna digitala valuta har ökat kraftigt i värde under 2017, detta från en redan hög nivå. Det har helt enkelt blivit intressant för finanspressen och ekonomibloggarna att rapportera om denna valuta. En sak som skribenterna emellertid ofta missar är att förklara hur bitcoin egentligen fungerar och hur man handlar med valutan. Här är därför 5 frågor och svar om bitcoin.

Digital valuta – vad är det?

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta som endast finns i cirkulation digitalt. Det finns alltså ingen fysisk motsvarighet, såsom det finns för andra valutor, såsom svenska kronor. Idén med valutan är att den ska fungera oberoende av centralbanker, affärsbanker och regeringar. Värdet på valutan ska istället baseras på tillgång och efterfrågan och förtroendet ska komma genom tuffast möjliga datasäkerhet och ett förtroende mellan de som handlar med valutan.

En bitcoin är egentligen bara en bit krypterad kod. Denna sparas i ett program – en slags digital plånbok – på din dator. Det innebär naturligtvis att det finns en risk för att man kan bli av med dem om datorn hackas. Precis som gäller för kontanter i form av sedlar och mynt gäller det att ”hålla uppsikt” över sina medel.

Vem lanserade bitcoin?

Enligt en viss mytbildning var det Satoshi Nakamoto som skapades bitcoin, detta i januari 2009. Satoshi Nakamoto är emellertid bara en pseudonym och det är oklart vem som står bakom den. Det finns vissa indikationer som pekar åt lite mer tydliga riktningar, men förmodligen kommer världen aldrig att få veta vem den faktiske upphovsmannen är. Det ligger nämligen i upphovsmannens intresse att hålla sin identitet hemlig, detta eftersom många säkerhetstjänster anser sig ha rätt att fängsla honom eller henne.

Vad kan man använda bitcoin till?

Bitcoin är tänkt att användas precis som vanliga valutor, det vill säga att man kan använda bitcoin för att köpa och sälja varor och tjänster. Idag är det framför allt inom mer ljusskygga verksamheter som bitcoin används, detta på grund av den anonymitet som valutan säkerställer. Investeringar i bitcoin är emellertid inte en lika ljusskygg verksamhet och det finns till och med stora affärsbanker som tradar i valutan.

Hur handlar man med bitcoin?

Bitcoin köps vanligtvis via finansiella institut som fungerar ungefär som banker. Här går det att både köpa och sälja bitcoin. Den som vill köpa växlar in sin lokala valuta och får då ett antal bitcoin som motvarar den aktuella växlingskursen. Den största aktören för bitcoin i Sverige är Safello. Det finns även marknadsplatser där privatpersoner kan handla med bitcoin med varandra utan en mellanhand (peer to peer).

Hur är utvecklingen de senaste åren?

Värdet på en bitcoin har ökat dramatiskt de senaste åren. Bara under 2017 har värdet hittills tredubblats. De senaste fem åren är avkastningen på en investering över 3200%. Det synes inte finnas något stopp på den positiva utvecklingen, men den dramatiska utvecklingen under 2017 har fått många att mena att det finns en bubbla och att den snart kommer att spricka. Det är svårt att sia om utvecklingen för valutan under de kommande åren, men den som är intresserad av att göra en investering bör nog vara försiktig.

Spelar regeringskrisen någon roll för din ekonomi?

Postat

Det har nog inte undgått någon att regeringen med Stefan Löfven i spetsen har haft ett par turbulenta veckor. Det är IT-skandalen hos myndigheten Transportstyrelsen som har skapat en politisk kris med avsatta ministrar och hot om en missförtroendeförklaring mot hela regeringen. De flesta politiska kriser ger effekter långt utanför den rent politiska sfären och framför allt till den allmänna ekonomin. Kriserna ger nämligen upphov till osäkerhet, och osäkerhet har aldrig varit gynnsamt för ekonomi. Hur är det då med den nuvarande prekära situationen i regeringen – kommer den att påverka din och min ekonomi?

Börsen och finansmarknaderna

När Stefan Löfven kom med sitt besked om att han hade ombildat regeringen genom att bland annat peta inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson svarade börsen med en axelryckning. Visst har börsen haft en svag utveckling den senaste tiden, men regeringskrisen är ingen direkt orsak till det. Det har inte hänt särskilt mycket på valuta- eller räntemarknaderna heller. Överlag har krisen haft endast mycket små effekter på ekonomin som helhet.

Politisk osäkerhet de kommande åren

Regeringskrisen, som uppkom i kölvattnet av att IT-skandalen hos Transportstyrelsen uppdagades, utgjorde en möjlighet för partiledarna för partierna i Alliansen samt Sverigedemokraterna (och delvis också Vänsterpartiet) att rikta kraftig kritik mot Stefan Löfvens regeringsbildning. Även om det verkar som att den akuta krisen snabbt kan ebba ut när riksdagen öppnar senare i höst innebär händelserna under slutet av juli att det finns en stor barriär mellan Alliansen och Sverigedemokraterna på ena sidan och regeringspartierna på andra sidan. Det kan försvåra arbetet i riksdagen till exempel när det gäller ekonomiska frågor. Riksdagen kan hamna i ett baklås som omöjliggör eller försenar planerade beslut och det är inget som gynnar Sverige eller svensk ekonomi.

Om det problematiska läget fortsätter in i 2018 och kanske också över valet i september 2018 finns risken att det uppstår stora osäkerheter kring vart landet är på väg. Det kan leda till att samhällsinvesteringar skjuts på framtiden, att företag inte vågar expandera och att medborgarna håller hårdare i plånboken. Om så sker kan den politiska krisen ge stora effekter på din och min ekonomi.

P2P-lån

Postat

p2p lån

P2P, som är en förkortning av peer to peer, är något som tidigare förknippades mest med en gråzon inom nedladdning av filmer och musik. Genom P2P-nätverk som Napster och Kazaa kunde privatpersoner dela upphovsrättsskyddat material mer eller mindre anonymt över nätet. Idag är dessa nätverk i princip borta, men peer to peer lever kvar i allra högsta grad. Idag är det emellertid finansiering, och särskilt i form av privatlån och smslån, som är i fokus. Genom P2P-lån kan lånen, enligt de aktörer som erbjuder långivning enligt detta koncept, bli betydligt billigare för låntagarna.

Du lånar av en annan privatperson

Peer to peer inom långivning handlar om att låntagaren lånar pengar av en privatperson som vill få avkastning på sitt sparkapital. Det finns alltså ingen internetbank som är motpart. Internetbankens uppgift är istället att administrera den plattform som möjliggör att långivare och låntagare kan mötas.

Till skillnad från P2P för exempelvis delning av filer, finns inom P2P-lån emellertid ingen direktkontakt mellan låntagare och långivare. En sådan hantering skulle för det första inte vara förenlig med den sekretess som båda parter vill säkra. För det andra skulle det vara mycket omständligt att exakt matcha långivarnas kapital med låntagarnas behov av lån.

Istället är upplägget så att långivarna, som är helt vanliga privatpersoner (vissa aktörer inom P2P-lån välkomnar emellertid även företag), gör överföringar till en slags pott av utlåningsbara medel. De väljer sedan att antingen låta plattformen matcha delar av saldot med låneansökningar eller leta upp anonymiserade låneansökningar för individuella investeringar. Den absoluta majoriteten väljer den automatiska matchningen, särskilt eftersom den ger en automatisk riskspridning.

Både för smslån och blancolån

P2P-lån har hittills framför allt inriktats mot blancolån på lite större belopp. Det är nämligen för dessa lån som de främsta fördelarna (se nedan) blir som störst. P2P för smslån på mindre summor är dock något som växer ganska snabbt. Det är samma princip som gäller för dessa lån. Det senaste året har det faktiskt också lanserats ett par tjänster för P2P inom företagslån. Även denna typ av lån bygger på idén att privatpersoner lånar ut sitt överskottskapital.

Låga transaktionskostnader

En stor fördel med konceptet med peer to peer-lån är att transaktionskostnaderna blir låga. Det beror på att matchningen sker automatiskt utan den mer omfattande handläggningen som hanteringen i en vanlig bank ger upphov till.

En annan fördel är att den premie som den aktör som tillhandahåller plattformen debiterar är ganska blygsam. Det innebär att långivaren får en högre avkastning totalt och därför kan sänka sitt avkastningskrav. Det gör samtidigt att låntagaren kan erbjudas en mer konkurrenskraftig ränta.

Ska du utnyttja P2P-lån?

Om du behöver ta ett blancolån eller smslån kan det vara en god idé att titta på utbudet av P2P-lån. Om du har en god ekonomi kan du nämligen ha goda chanser att få en lägre ränta än vad banker och nischbanker kan erbjuda dig. Du ska dock vara uppmärksam på att själva låneprocessen kan ta lite längre tid i anspråk. Anledningen till det är att matchningen normalt tar tid. Ett lån kan bara betalas ut när det är fullt finansierat av långivarna.

Vem bör då registrera sig som långivare? Typexemplet är personer som har en del sparkapital som han eller hon vill sätta i arbete på annat sätt än på sparkonton eller i aktier och fonder. P2P-lån kan vara ett enkelt sätt att skapa diversifiering i sparande och investeringar. Samtidigt blir avkastningen betydligt högre än vad som gäller för traditionellt sparande. Det gäller bara att komma ihåg att det finns en kreditrisk kopplad till utlåningen. Om en låntagare inte betalar kommer långivaren att förlora den del av lånet som han eller hon har investerat i.