Vad är bitcoin – 5 frågor och svar

Postat

På senare tid har termen bitcoin figurerat flitigt i mediarapporteringen om sparande, lån och investeringar. Anledningen är att denna digitala valuta har ökat kraftigt i värde under 2017, detta från en redan hög nivå. Det har helt enkelt blivit intressant för finanspressen och ekonomibloggarna att rapportera om denna valuta. En sak som skribenterna emellertid ofta missar är att förklara hur bitcoin egentligen fungerar och hur man handlar med valutan. Här är därför 5 frågor och svar om bitcoin.

Digital valuta – vad är det?

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta som endast finns i cirkulation digitalt. Det finns alltså ingen fysisk motsvarighet, såsom det finns för andra valutor, såsom svenska kronor. Idén med valutan är att den ska fungera oberoende av centralbanker, affärsbanker och regeringar. Värdet på valutan ska istället baseras på tillgång och efterfrågan och förtroendet ska komma genom tuffast möjliga datasäkerhet och ett förtroende mellan de som handlar med valutan.

En bitcoin är egentligen bara en bit krypterad kod. Denna sparas i ett program – en slags digital plånbok – på din dator. Det innebär naturligtvis att det finns en risk för att man kan bli av med dem om datorn hackas. Precis som gäller för kontanter i form av sedlar och mynt gäller det att ”hålla uppsikt” över sina medel.

Vem lanserade bitcoin?

Enligt en viss mytbildning var det Satoshi Nakamoto som skapades bitcoin, detta i januari 2009. Satoshi Nakamoto är emellertid bara en pseudonym och det är oklart vem som står bakom den. Det finns vissa indikationer som pekar åt lite mer tydliga riktningar, men förmodligen kommer världen aldrig att få veta vem den faktiske upphovsmannen är. Det ligger nämligen i upphovsmannens intresse att hålla sin identitet hemlig, detta eftersom många säkerhetstjänster anser sig ha rätt att fängsla honom eller henne.

Vad kan man använda bitcoin till?

Bitcoin är tänkt att användas precis som vanliga valutor, det vill säga att man kan använda bitcoin för att köpa och sälja varor och tjänster. Idag är det framför allt inom mer ljusskygga verksamheter som bitcoin används, detta på grund av den anonymitet som valutan säkerställer. Investeringar i bitcoin är emellertid inte en lika ljusskygg verksamhet och det finns till och med stora affärsbanker som tradar i valutan.

Hur handlar man med bitcoin?

Bitcoin köps vanligtvis via finansiella institut som fungerar ungefär som banker. Här går det att både köpa och sälja bitcoin. Den som vill köpa växlar in sin lokala valuta och får då ett antal bitcoin som motvarar den aktuella växlingskursen. Den största aktören för bitcoin i Sverige är Safello. Det finns även marknadsplatser där privatpersoner kan handla med bitcoin med varandra utan en mellanhand (peer to peer).

Hur är utvecklingen de senaste åren?

Värdet på en bitcoin har ökat dramatiskt de senaste åren. Bara under 2017 har värdet hittills tredubblats. De senaste fem åren är avkastningen på en investering över 3200%. Det synes inte finnas något stopp på den positiva utvecklingen, men den dramatiska utvecklingen under 2017 har fått många att mena att det finns en bubbla och att den snart kommer att spricka. Det är svårt att sia om utvecklingen för valutan under de kommande åren, men den som är intresserad av att göra en investering bör nog vara försiktig.