Fler unga söker skuldsanering utan att uppfylla kraven

Postat

Tusentals svenskar drar varje år på sig skulder och när det väl skett kan det många gånger eskalera fort.

För vissa skenar skulderna iväg så snabbt och berget blir så stort att skuldsanering kan bli aktuellt. Enligt en färsk rapport från Kronofogdemyndigheten är det dock många – framförallt unga vuxna – som söker skuldsanering utan att ha koll på vad som egentligen krävs för det. Många verkar tro att det bara är att beställa en skuldsanering och så blir skulderna avskrivna, men så är inte fallet. Så vad är då fallet?

Stressad kvinna med faktura vid datorn

Strikta kriterier för skuldsanering

Ett av de grundläggande kriterierna för att få en skuldsanering är att skulden inte ska gå att betala av ”inom överskådlig tid”. Vad överskådlig tid innebär specificeras inte, men i tidigare fall har det rört sig om mellan sju till tolv år. Skulden ska alltså vara så pass stor att det med låntagarens ekonomiska förutsättningar inte ska gå att betala av den under en sådan tidshorisont.

Trots detta krav är det många som sökt skuldsanering med skulder som ligger på runt 25 000 – 30 000 kronor. Sådana summor är inte relevanta för en skuldsanering. Dessa sökande tipsas istället om att vända sig till exempelvis kommunens budget- och skuldrådgivare. Där kan de få hjälp att ordna upp sin situation för att inte riskera att hamna i en negativ spiral där skulderna växer bortom kontroll.

E-tjänst underlättar ansökningen

En bidragande anledning till att allt fler unga söker om skuldsanering tros vara att Kronofogden i år infört en e-tjänst för sådana ansökningar. Tidigare har detta inte funnits och siffrorna talar sitt tydliga språk. De första sex månaderna i år var det 15 325 personer som ansökte om skuldsanering hos Kronofogden. Det är det högsta antalet som uppmätts och en ökning med hela 41 % jämfört med samma period förra året.

Alla åldersgrupper utom 65+ har lämnat in fler ansökningar i år än tidigare, men allra störst ökning står åldersgruppen 18 – 35 för. Där har en fördubbling av antalet ansökningar skett. Per Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden säger att, ”Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De har en bild av att det bara är att beställa en sanering och sedan få skulderna avskrivna, och så är det inte”.


Läs mer om skuldsanering på Kronofogdens hemsida.

Hitta kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivaren i din kommun.