Kvinnor skapar jobb

Postat

Statistik från år 2015 och 2016 visar att andelen utrikesfödda kvinnliga företagare ligger på 23 procent. Den siffran kan jämföras med 20 procent av männen med annan bakgrund och med 7.5 procent av invånarna totalt. Vad betyder det då

Kvinnorna som skapar jobben

Jo, utrikesfödda kvinnor skapar jobb åt sig själva och andra, i större utsträckning än vad männen gör. Detta är en viktig aspekt i diskussionen kring integration i Sverige. Att framhålla kvinnornas framgångar och ge inspiration till andra att våga starta något eget. Uttrycket ”bra karl, reder sig själv”, kan gott ändras till ”bra kvinna, reder sig själv”.